Vertical Price Fix

Vezi. Verificarea prețurilor verticale

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.